Biografia

Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi. 

Dyplom z malarstwa i rysunku u prof. Mariana Jaeschke i gobelinu u prof. Antoniego Starczewskiego. Ukończyła 2-letnie zajęcia fakultatywne z konserwacji tkaniny.

Pierwszym nauczycielem malarstwa był prof. Lech Kunka.

W pracy twórczej czerpie doświadczenia z tradycji kościoła wschodniego, maluje portrety – także karykatury, pejzaże oraz obrazy z ekspresją w treści i formie.

Współpracuje przy renowacji i rekonstrukcji polichromii kościołów drewnianych, ołtarzy, obrazów i rzeźb.

Od początku działalności Europejskiego Centrum Kultury LOGOS, którego twórcą jest ksiądz prałat Waldemar Sondka, pracuje na rzecz tego ośrodka jako twórca plakatów, scenografii a także jako wolontariuszka.

Od kilkunastu lat bierze udział w aukcjach p. n. Malowane Nadzieją. Dochód ze sprzedaży dzieł przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych.

Przez 10 lat pracowała w przemyśle jedwabniczym jako projektant w przemyśle lekkim.

Jest autorem wystaw indywidualnych, zbiorowych i uczestnikiem plenerów malarskich.

Współtworzy nieformalną grupę twórczą „PLUS MINUS”.

Prywatnie – kocha góry, muzykę. jest przywiązana do tradycji rodzinnych i stara się pamietać.

Maria Kępińska – krytyk sztuki:
„Urszula maluje pejzaże, portrety, martwe natury, obrazy metaforyczne, a także karykatury. Inspiruje ją tradycja kościoła wschodniego, nurt malarstwa religijnego. Najczęściej jednak podejmuje tematy odnoszące się do człowieka egzystującego w świecie niosącym wciąż intensywne ładunki emocji. Płynąc zewsząd pobudzają one do działania lub pogłębionej obserwacji. Artystka poszukuje sposobu ukazania jednoczesnego spojrzenia na istotę uczuć oraz sytuacji z nimi związanych. Stąd w jej obrazach pojawia się specyficzna teatralizacja ujęcia malowanego fragmentu rzeczywistości. Proces twórczy jest więc dla Urszuli zarówno oglądem i refleksją artystyczną, jak i świadomym udziałem sztuki w opisie fascynującego teatru życia. Nie jest to malarstwo ograniczone do którejś konwencji. Realizm funkcjonuje w nim jako element aranżacji klimatu inności, pewnej niedookreśloności, niezwykłości ludzkiego bytu.”